onsdag 7 december 2011

Raset för S

SCB stora höstmätning har kommit om väljarnas partisympatier. Mätningen är gjord mellan den 1 - 27 november.
Intressant är att Socialdemokraterna fortsätter att rasa drastiskt trots ny strategi och förlåt mig turner. Väljarna anser uppenbarligen att politiska åsikter och en ansvarsfull politik väger tungt.
2011
27.7 % för S
33.4 % för M
Den här undersökningen är extra intressant eftersom den är nedbruten på länsnivå och siffrorna för Västmanland ser riktigt roliga ut!!!
Socialdemokraterna backar från 42.3% i valet 2010 till 31.4% i dagen mätning.
Moderaterna å andra sidan ökar från 27.6% i valet 2010 till 34.8% i dagens mätning. Detta är riktigt glädjande. Vårt arbete lokalt speglar sig i väljarna siffror och vi är nu större än Socialdemokraterna i länet.

Inga kommentarer: