fredag 16 december 2011

Besök på Carema Pettersberg

Dagens första studiebesök gick till Caremas demensboende på Pettersberg.

Nu kan det säkert tyckas lite populistiskt att åka hit efter alla de skriverier som varit om Carema den senaste tiden, men jag vill poängtera att det här besöket var inbokat för länge sedan. Jag har redan besökt två andra äldreboenden i Västerås och detta boende är bara ett i raden av alla jag tänkt besöka.


Min uppgift är inte att berätta för personalen hur de ska sköta sitt jobb. Min uppgift är att lyssna, lära och skapa förutsättningar.

Ett stort tack till verksamhetschefen Karita Frick och Sjuksköterskan Fredrik som tog emot och berätta om sin vardag. Det finns bra och dåliga saker med demensvården men vad som är viktigast är att den behövs och det tyvärr är fler och fler som kommer behöva den här typen av specialvård.

Tyvärr har media målat upp en bild av att alla privata vårdbolag skor sig på de äldre och missköter sitt arbete och i slutändan är det personal och boende som blir lidande av den här typen av rapportering. Det finns bolag och det finns enheter som inte sköter sig och de ska naturligtvis inte få bedriva verksamhet med statliga pengar när de missköter sitt uppdrag, men det är fel att dra alla över samma kam.
Det är tur att det finns en massa Karitor och Fredrikar runt om i Sverige som är engagerade och duktiga på sitt yrke annars skulle vården se bedrövlig ut.

Inga kommentarer: