torsdag 22 september 2011

Skog på olika sätt

Det blir mycket Sveaskog den här veckan. Idag är de i utskottet och berättar om en del av sin verksamhet.


Vi har ofta besök av olika organisationer i utskottet. De får 30 min på sig inklusive frågor vilket gör att informationen blir väldigt kompakt. Det är ett bra sätt att få information. Vi kan på kort tid få träffa flera aktörer och utnyttja en väldigt dyrbar tid i riksdagen. Personligen gillar jag studiebesök bättre men det här är ett bra sätt att delge alla samma sak på en gång.

Sveaskog har valt att berätta om två saker idag: Ersättningsmark och naturvårdsarbete.
Riksdagen har bestämt att 100000 ha mark ska säljas på olika sätt och det är intressant art se hur det har gått till i praktiken. Sveaskog arbetar med naturvårdsarbete på många olika sätt bland annat genom Ecoparker, naturvårdsskogar och naturhänsyn i produktionsskogar.

Inga kommentarer: