måndag 14 mars 2011

Riksdagsöverläggning

Lite oregelbundet men ändå tredje gången redan bjuder vår Landshövding Ingemar Skogö in länets alla riksdagsledamöter för en länsöverläggning. Syftet är att hitta gemensamma nämnare som vi kan driva tillsammans i riksdagen över partigränserna med syftet att göra det bättre för Västmanland.
Det är inte helt enkelt att hitta dessa frågor men vi har några i alla fall.
Tågtrafiken i Mälardalen
Affärsplan Västmanland
Samordning för ensamkommande flyktingbarn
Regionfrågan

Av det vi talade om idag är ingen fråga helt enkel att komma överens om och hitta gemensamma lösningar för men vi gör vad vi kan. Svårast är nog regionfrågan om jag ska vara helt ärlig. Det är en hel del tyckande och tänkande och väldigt lite vetande. Frågan är ju inte helt obekant för mig efter tiden i landstinget men inte desto enklare på den nivå jag är på nu. Till grund för beslutet ligger många olika frågor som behöver besvaras innan man kan komma fram till ett beslut. Handlar det om tillväxtregioner eller vårdregioner? Ska det finnas en regionhuvudstad eller residensstad? Ska länsgränserna brytas upp och vad ska alltihopa syfta till?

Inga kommentarer: