onsdag 1 april 2009

Lika möjligheter för män och kvinnor

Den moderata utvecklingsgruppen "Lika möjligheter" har haft till uppgift att lämna förslag på hur moderaternas jämställdhetspolitik kan förnyas och har nu kommit med sin slutrapport. Rapporten innehåller 69 konkreta förslag.
Exempel på förslag från gruppen:


- Se över sjuklönesystemet för gravida
Om staten tar ett större ekonomiskt ansvar vid graviditeter med komplikationer så minskar risken för att kvinnor i fertil ålder diskrimineras på arbetsmarknaden
- Börsbolag bör kompetensredovisa både styrelsen och högre chefspositioner i sina årsredovisningar
Detta för att bättre belysa skillnaden mellan representationen av kvinnor och män i ledande positioner.
- Utbildning i lika bemötande och genusperspektiv ska integreras i vårdutbildningar och fortbildningsprogram
Kvinnor och män bemöts olika i vården. Personalens olika sätt att behandla patienter beroende på kön sker ofta omedvetet men bör motverkas.
- Utvärdera och eventuellt förstärka jämställdhetsbonusen
Om utvärdering visar att jämställdhetsbonusen inte fått önskad effekt bör den förstärkas.
- Utveckla och införa en jämställdhetsbonus även när det gäller uttag av VAB-dagar
För att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors uttag av den tillfälliga föräldrapenningen bör det införas en jämställdhetsbonus även när det gäller uttag av VAB-dagar

Inga kommentarer: