torsdag 12 mars 2009

Ny förvaltningsrätt


Idag har regeringen bestämt att länsrätterna läggs ner och ersätts av förvaltningsrätter runt om i Sverige. En ny organisation kommer innebära att Västmanlands länsrätt och Uppsala länsrätt slås samman till en förvaltningsrätt med säte i Uppsala.

Riktigt tråkigt för oss som just byggt ett nytt domstolshus i Västerås för både länsrätten och tingsrätten.

Jag förstår om personalen är besvikna just nu. Men både personal och nämdemän får blicka framåt och se det nya som bättre med högre säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivt för skattebetalarna.

Inga kommentarer: