tisdag 12 april 2016

Regering i opposition

Just nu pågår en intressant debatt i riksdagen.
Det är en så kallad aktuell debatt, det vill säga en debatt som påkallas av ett riksdagsparti vill fråga regeringen om något. Det som är så konstigt med den här debatten är att den är påkallad av socialdemokraterna, som är ett regeringsparti. Den stora frågan är varför de vill lyfta en aktuell fråga när de själva sitter på mandatet att förändra genom att skriva fram en proposition till riksdagen att ta ställning till för att sedan fatta beslut.

Dagens debatt handlar om att regeringen, ja, i alla fall socialdemokraterna i riksdagen vill lagstifta om att företag måste införa regler om svenska kollektivavtal. Ja, inte införa lagar som är som kollektivavtal utan mer att man ska följa kollektiv...det är lite oklart vad de menar egentligen. Enklast vore ju om de först kom överens i regeringen om vad de vill och sedan skriver ner sina konkreta förslag i text...låt oss kalla det för en proposition och sedan skicka den till riksdagen. Riksdagen skulle då kunna ta ställning till dessa förslag och sedan debattera dem. Men så gör vi inte den här gången, gör om och gör rätt säger vi till regeringen.

Inga kommentarer: