måndag 18 april 2016

Det byggs för lite i Västmanland

Kalla detta för en ohederlig allians men roligt är det att möta oliktänkande. Idag har jag tagit emot Hyresrättsföreningen i Västmanland på Moderaternas kontor i Västerås. Hyresrättsföreningen är ofta sammankopplad med den socialdemokratiska rörelsen, inte av en slump då de ligger åsiktsmässigt väldigt nära varandra.

Över tid har vi kanske inte haft så jättemånga gemensamma nämnare men en sak är vi helt överens om och det är att det behöver byggas mer och det behövs fler hyresrätter. Jag är av den meningen att det behövs fler blandade hyresformer över lag i landet och i länet.
I Västerås har byggandet kommit igång rejält under de senaste åren men det byggs fortfarande alldeles för lite och det som byggs är väldigt dyrt. Roligt är dock att det byggs hyresrätter i större omfattning just nu av både det kommunala bostadsbolaget och av de privata. Byggandet har även kommit igång i både Sala, Hallstahammar och Köping. Resten av länet är dock väldigt eftersatt.

Inga kommentarer: