torsdag 31 mars 2016

Statligt på landsbygden

Idag överlämnar den statligt tillsatta parlamentariska landsbygdskommittén över ett delbetänkande till Statsrådet Sven Erik Bucht.
I samband med detta har kommittén skrivit en debattartikel som finns publicerad i DN idag. Vårt delbetänkande är en tillbakablick över hur landsbygdspolitiken verkligen har påverkat landsbygden, både hyllningar och brister oavsett regering. Vi pekar dessutom på att statens närvaro ute i landet kan ha positiva efter och ringar på vattnet effekter för levande regioner i en allt mer urbaniserad värld.

I nästa skede ska kommittén koma fram till vilken typ av politik som behövs framåt och vilken inriktning kommande politik ska ha. Stora och komplicerade frågor som kommer kräva otroligt mycket arbetet för oss.

Inga kommentarer: