tisdag 29 mars 2016

Företagarrådet – en nystart för Moderaternas företagarpolitik


I dag presenterar Moderaterna Företagarrådet. Initiativet syftar till att företagsnätverk ska startas över hela landet. Lokala moderatpolitiker kommer tillsammans med lokala företagare att arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat. Det kräver reformer som svarar upp mot de faktiska problem svenska företag i dag upplever. Arbetet ska ledas av Jörgen Warborn, riksdagsledamot i näringsutskottet.
 
Företagare i hela Sverige upplever att företagsklimatet har blivit sämre med Stefan Löfvens regering. Samtidigt gjorde Alliansen inte tillräckligt för ökad konkurrenskraft och bättre villkor för Sveriges företag. Arbetet för att förbättra och förenkla vardagen för företagare behöver stärkas. Därför behövs en nystart av Moderaternas företagarpolitik.
  • Med ett bra företagsklimat så växer jobben fram vilket är en förutsättning för ett starkt och sammanhållet Sverige. Vi ska ta vår utgångspunkt hos de kvinnor och män som driver företag runt om i landet och hos de som ännu inte tagit steget till att driva företag fullt ut. Redan nu har vi identifierat en rad befintliga problem och möjliga lösningar för fler regelförenklingar, säger Jörgen Warborn.
  • Ytterst är målet att skapa fler arbeten. Vi vet att fyra av fem jobb skapas hos småföretagare och då måste vi ha en politik som underlättar. Jag ser framför mig att det inom ett år ska finnas åtminstone ett moderat företagarråd i varje län, avslutar Warborn.
Nya förslag på regelförenklingar för Sveriges företag:
  • Konsekvensutredningar vid EU-lagstiftning. Svenska företag har många gånger inte samma villkor som sina europeiska konkurrenter då EU:s regler tolkats hårdare än nödvändigt. Lagstiftning som går utöver EU:s minimikrav måste motiveras. Vi vill därför införa krav på tydligare redovisning i konsekvensutredningar som ska innehålla en beskrivning av det för företagen minst ingripande sättet att genomföra den nya lagstiftningen.
  • Konsekvensutredningar vid ny regelgivning måste bli bättre. Moderaterna uppmanar därför regeringen att sätta fokus på bättre analyser av hur lagar och regler påverkar företags kostnader och konkurrensförhållanden.
  • Fler myndigheter måste få tydliga direktiv att arbeta med regelförenklingsfrågor.
Läs mer om Företagarrådet och anmäl intresse för att vara med i ett lokalt företagarråd här: http://www.moderat.se/foretagarradet/om-foretagarradet
 
Läs intervjun med Jörgen Warborn i Dagens Industri här: http://www.di.se/artiklar/2016/3/28/moderaterna-jagar-foretagarnas-roster/

Inga kommentarer: